- Story.

Utgangsprosedyre Kommentarer: Misligholde Første ny Første gammel

Avatar 0 Shurik. 09/20/2018 igjen en kommentar:

Pan-europeisk prosess er en multilateral dialog og samarbeid, som begynte å delta i alle europeiske land, både "kapitalist" og "sosialistisk". Bekymret for trusselen om militær kollisjon, snakket en rekke europeiske land, inkludert sosialist, til fordel for å samle sikkerhets- og samarbeidsmøter i Europa (CSCE) for å diskutere europeiske sikkerhetsproblemer. Etter flere års forhandlinger i juli-august 1975 ble hovedene på 33 europeiske stater, USA og Canada samlet i Helsingfors og signerte CSCEs endelige handling. Dette dokumentet har blitt grunnlaget for påfølgende kontakter av europeiske land om tillit og sikkerhet i Europa. Deretter mottok CSCE navnetorganisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Добавить комментарий