Berättelse

Utgångsförfarande Kommentarer: Standard Första nya Första gammal

Avatar 0 Shurik 09/20/2018 Vänster en kommentar:

Den paneuropeiska processen är en multilateral dialog och samarbete, som började delta i alla europeiska länder, både "kapitalistiska" och "socialistiska". Oroade över hotet om militär kollision, ett antal europeiska länder, inklusive socialistiska, talade för att sammankalla säkerhets- och samarbetsmöten i Europa (CSCE) för att diskutera europeiska säkerhetsproblem. Efter flera års förhandlingar i juli-augusti 1975 samlades cheferna för 33 europeiska stater, USA och Kanada i Helsingfors och undertecknade CSCE: s slutliga handling. Detta dokument har blivit grunden för efterföljande kontakter av europeiska länder om förtroende och säkerhet i Europa. Därefter mottog CSCE namnorganisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Добавить комментарий